Anonymics
 a cappella

Im Land der aufgehenden Sonne  

Nippon 2013            

Konzertreise Ars Musica Tokio-Kyoto-Osaka


Die rote Libelle (Akatombo)  japanisches Volkslied

Yuyake koyake no Akatombo… Owarete mitano wa Itsu no hi ka.
Yama no hatake no Kuwano mi o Kokago ni tsunda wa Maboroshi ka

Jugo de neya wa Yome ni yuki… Osato no tayori mo Taehateta
Yuyake koyake no Akatombo… Tomatte iru yo Sao no saki


anonyme Reiseimpressionen (immer in Begleitung der roten Libelle......)